Velkommen i bestyrelsen

Tillykke med valget

Tak fordi du vil være med. Vi er glade for, at du har valgt at bruge dit engagement, dine kompetencer og din tid på bestyrelsesarbejdet i Coop.

Som bestyrelsesmedlem i Coop har du mulighed for at gøre en forskel i din butik og dit lokalområde. Du er selv med til at påvirke, hvad og hvor meget der skal ske.

Bestyrelserne er medlemmernes repræsentanter i butikken og butikkens ambassadører i lokalsamfundet i samspil med de ansatte. Bestyrelserne arbejder aktivt for at styrke butikkerne, de lokale fællesskaber og Coops demokrati, mærkesager og værdier.

Butiksbestyrelser og brugsforeningsbestyrelser

I Coop skelner vi mellem butiks- og brugsforeningsbestyrelser. Bestyrelserne løser mange af de samme opgaver, men der er også forskelle, som er værd at kende.

Butiksbestyrelser

Coop-ejede butikker har en butiksbestyrelse, som

Brugsforeningsbestyrelser

Selvstændige brugsforeninger har en brugsforeningsbestyrelse, som

  • har selvstændige vedtægter, der beskriver den enkelte forenings formål
  • afholder årlig generalforsamling med valg af brugsforeningsbestyrelsen
  • godkender butikkens regnskab og ansætter uddeleren/varehuschefen
  • rådgiver uddeler/varehuschef om butikkens udvikling og drift
  • har økonomisk og juridisk ansvar

Udover de særlige opgaver og forpligtelser som brugsforeningsbestyrelse henstilles der til, at brugsforeningen varetager samme foreningsaktiviteter som en butiksbestyrelse jf. "Opgavebeskrivelse for Coop ambas medlemsorganisation".