Velkommen i bestyrelsen

Tillykke med valget

Og tak, fordi du vil være med. Vi er glade for, at du har valgt at bruge dit engagement, dine kompetencer og din tid på bestyrelsesarbejdet i din lokale butik.

Som bestyrelsesmedlem i Coop har du mange muligheder for at gøre en forskel i dit lokalområde. Du er selv med til at påvirke, hvad og hvor meget der skal ske. Kun fantasien sætter grænser.

Bestyrelserne er medlemmernes repræsentanter i butikken og butikkens ambassadører i lokalsamfundet i samspil med de ansatte. Bestyrelserne arbejder aktivt for at styrke butikken, det lokale fællesskab og Coops demokrati, mærkesager og værdier.

Butiksbestyrelser og brugsforeningsbestyrelser

I Coop skelner man mellem hhv. butiks- og brugsforeningsbestyrelser. Bestyrelserne løser mange af de samme opgaver, men der er dog forskelle, som er værd at kende.

Butiksbestyrelser

Coop-ejede butikker har en butiksbestyrelse. 

Brugsforeningsbestyrelser

Selvstændige brugsforeninger har en brugsforeningsbestyrelse. 

  • Har selvstændige vedtægter, der beskriver den enkelte forenings formål, opgave mm.
  • Afholder årligt en generalforsamling med valg af brugforeningsbestyrelsen
  • Godkender butikkens regnskab og ansætter uddeleren/varehuschefen.
  • Rådgiver uddeler/varehuschef om butikkens udvikling og drift. Har økonomisk og juridisk ansvar. 

Udover de særlige opgaver og forpligtelser som brugsforeningsbestyrelse henstilles til, at brugsforeningen varetager samme foreningsaktiviteter som en butiksbestyrelse jf. "Opgavebeskrivelse for Coop ambas medlemsorganisation".